Tag: termoelektrana

Na koji način će funkcionirati blokovi 4 i 5 termoelektrana Tuzla i Kakanj?

Obnova proizvodnje električne energije u bloku 4 Termoelektrane Tuzla i bloku 5 Termoelektrane Kakanj za…

 Posted in General Tagged , , , , , , ,