Djeca sve češće žrtve trgovine ljudima

U Bosni i Hercegovini 2021. godine identifikovano je 57 žrtava trgovine ljudima. Većinom su bili prisiljeni na prosjačenje ili su radno eksploatisani. Građanima Bosne i Hercegovine sada je dostupna onlajn aplikacija, putem koje se mogu informisati i uticati na sprečavanje trgovine ljudima.

Trgovina ljudima je veoma težak oblik kriminaliteta. Cilj krijumčara je ostvariti zaradu kroz eksploataciju. Žrtva trgovine ljudima može biti svako. U Bosni i Hercegovini prošle godine identifikovano je 57 žrtava trgovine ljudima.

SAMIR RIZVO, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima

“Njih 56 su bili iz Bosne i Hercegovine, jednu smo imali žrtvu stranca. Velika većina žrtava su bili radno iskorištavani, najčešće u svrhu organizovanog prislinog prosjačenja, ili klasične radne eksploatacije. Nešto manje, mislm jedan slučaj da je bio vezan za seksualnu eksploataciju”.

Većina identifikovanih žrtava, prema navedenim podacima, su djeca koje su krijumčari tjerali na prosjačenje na ulicama. Međunarodna organizacija za migracije, u saradnji s institucijama Bosne i Hercegovine, aktivno radi na suzbijanju trgovine ljudima.

LAURA LUNGAROTTI, šefica Misije IOM-a u BiH

“Imamo više od 150 hiljada žrtava kojima pružamo pomoć širom svijeta i imamo i globalnu bazu podataka koja nam omogućava da razumijemo ključne trendove u trgovini ljudima širom svijeta”.

Dodatan problem je i krijumčarenje migranata. U Bosni i Hercegovini se još bilježe razni načini za ilegalno prebcivanje migranata.

MLADEN BOGIĆEVIĆ, Terenski ured Sjeveroistok GPBiH

“Sva ta lica koja se bave time, više ne prezaju da li će da prebacuju ljude, oružje, bilo šta što može da se krijumčari i što donosi brzu zaradu. U nekom prošlom periodu smo znali zabilježiti ilegalne migrante u tovarnim prostorima”.

Zajednički rad IOM-a i Ureda za borbu protiv trgovine ljudima pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine iznjedrio je naprednu mobilnu aplikaciju koja će unaprijediti procjenu i proaktivniju identifikaciju žrtava trgovine ljudima.

SAMIR RIZVO, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima

“Aplikacija je besplatna, može da radi u onlajn i oflajn modu, tako da smo radeći na njoj nastojali da bude široko prihvaćena i široko korištena”.

Veliku akciju nedavno je proveo i Fronteks u saradnji sa Europolom i Interpolom u borbi protiv trgovine ljudima, posebno djecom. Policija je širom Evrope uhapsila 130 ljudi osumnjičenih za trgovinu ljudima. Identifikovano je više od stotinu mogućih žrtava. U toj sveobuhvatnoj akciji, uz brojne zemlje učestvovala je i Bosna i Hercegovina.

RADIO BET/IZVOR:BHRT

Komentari

komentara

Written by Urednik

Author: Milton Mccoy