Tag: problemom

Bosna i Hercegovina – zemlja sa izraženim problemom minske opasnosti

Bosna i Hercegovina je i nakon 26 godina od završetka ratnih dejstava zemlja sa  izraženim…

 Posted in General Tagged , , , , , ,