Tag: obezbjediti

Da li se sa 20 miliona KM može obezbjediti optimalna količina robnih rezervi u FBiH?

Vlada FBiH je budžetom za 2022. godinu odredila 20 miliona KM za robne rezerve što…

 Posted in General Tagged , , , , , , ,