Tag: kredita

Banke u BiH počele povećavati rate kredita

Budući da je Europska centralna banka počela s restriktivnijom monetarnom politikom zbog obuzdavanja galopirajuće inflacije,…

 Posted in General Tagged , , , , ,