Tag: izbornom

Parlament BiH danas o budžetu i izbornom zakonu

Vijeće ministara BiH je početkom juna usvojilo Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih…

 Posted in General Tagged , , , , ,