Tag: radnika

Nedostatak radnika u turističkom sektoru

Tokom pandemije, ugostiteljski i turistički sektor susreo se sa najviše problema. Sada kada epidemiološke mjere…

 Posted in General Tagged , , ,

Fabrika duhana Sarajevo se gasi nakon 142 godine rada, 150 radnika ostaje bez posla

Fabrika duhana Sarajevo prestaje raditi 31. marta, kada će biti pokrenut proces likvidacije. Ovim postupkom…

 Posted in General Tagged , , , , , , , , , ,

Njemačka želi privući 400.000 kvalificiranih stranih radnika godišnje

Pemerintah koalisi Jerman yang baru ingin menarik 400.000 pekerja terampil dari luar negeri setiap tahun…

 Posted in General Tagged , , , , , ,

Samo jedan posto firmi u BiH zapošljava više od 250 radnika

Berdasarkan data yang baru dipublikasikan, dalam Daftar Badan Statistik Badan Pusat Statistik BiH tahun lalu…

 Posted in General Tagged , , , , , , ,