Tag: Fabrika

Fabrika duhana Sarajevo se gasi nakon 142 godine rada, 150 radnika ostaje bez posla

Fabrika duhana Sarajevo prestaje raditi 31. marta, kada će biti pokrenut proces likvidacije. Ovim postupkom…

 Posted in General Tagged , , , , , , , , , ,