Korupcija najveća pošast bh. pravosuđa

Najveća pošast bh. pravosuđa je korupcija i političko zarobljavanje provosudnog sistema. Još jednom su i međunarodni zvaničnici naglasili da korpucija mora biti iskorijenjena iz vrha pravosudnog sistema. Ima li političke volje za stablizaciju bh. pravosuđa?

Rješenje i uputa za stabilno i efikasno pravosuđe BiH mogu biti preporuke sažete u izvještaju Privremene istražne komisije Predstavničkog doma BiH za utvrđivanje stanja u pravosuđu. Parlamentarci koji su učestvovali u njegovoj izradi kažu da je pravosudni sistem u haosu i zabrinjavajuća je sprega politike i pravosuđa. Ipak, postoji njihova volja da se to promijeni.

DAMIR ARNAUT, predsjedavajući Privremene istražne komisije

“Postoji ne samo visok stepen suglasnosti nego i konsenzus u smislu da imamo ogromne probleme sa korupcijom u pravosuđu, da to treba popraviti”.

BRANISLAV BORENOVIĆ, član Privremene istražne komisije

“Ključni cilj ne samo nas nego cijele javnosti i svakog čovjeka u ovoj zemlji je da imamo efiksano, nezavisno, i odgovorno pravosuđe na svim nivoima”.

ZLATKO MILETIĆ, delegat u Domu naroda PSBiH

“Ja ne vjerujem da će taj izvještaj proći u Domu naroda jer će on biti još jedan pokazatelj ili odraz kriminalne skupine i njihovih političkih nakana s obzirom da kod nas ništa ne može proći, pa ni zakon o VSTV-u”.

Bio usvojen ili ne izvještaj budi nadu da se može formirati reformska politička volja u uspostavi partnerskog odnosa zakonodavne i sudske vlasti.Ali prije toga pravosuđe mora biti oslobođeno političkog utjecaja, stav je sudije Gorana Nezirovića.

GORAN NEZIROVIĆ, sudija i bivši član VSTS-a BiH

“Država je zarobljena, pravosuđe mora da ima oslobađajuću ulogu, međutim problem je u tome što je i pravosuđe samo zarobljeno, a istovremeno u toj oslobodilačkoj ulozi trebamo pomoć onih koji su ga zarobili, političke vlasti”.

Iako je očigledan uticaj korumpiranih etno nacionalističkih politika i da su narušili nezavisnost pravosuđa, neophodna je reforma VSTV-a BiH i ostalih pravosudnih institucija, jasni su međunarodni partneri.

MAJKL MARFI, ambasador SAD-a u BiH

“Sudovi na svim niovima moraju funkcionisati slobodno bez političkog utjecaja i bez korupcije, ukoliko namjeravaju ispuniti potrebe i zahtjeve građana i podržati državu na njenom putu euroatlanskih integracija”.

KETRIN KAVALEC, šef Misije OSCE-a u BiH

“U skladu sa preporukama mi kao prioritet vidimo reformu VSTV-a kao tijela koje ne samo da imenuje sudije i tužioce, nego kao nekoga ko nadgleda politiku pravosuđa u BiH”.

Zbog toga, složni su svi, rad istražne komisije je neophodan kao jedinstven kritički alat na putu uspostave vladavine prava i zakona u BiH. I ambasadori SAD-a, EU, OSCE-a i visoki predstavnik uputili su pismo članovima VSTV-a, jer kako navode u pismu, imenovanja ne prate redoslijed rang liste kandidata, a primijetili su i povećano proizvoljno posezanje za izuzecima na osnovu nacionalne pripadnosti kandidata.

RADIO BET/IZVOR:BHRT

Komentari

komentara

Written by Urednik

Author: Milton Mccoy