Funkcioneri u TK do 6. marta moraju prijaviti imovinu i prihode

Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 22/21), utvrdio je obavezu izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika (nosioci javnih funkcija), kao i vršilaca dužnosti nosilaca javnih funkcija, da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda, kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije (podaci o imovini).

Obaveza prijavljivanja i dostavljanja podataka o imovini odnosi se i na bliske srodnike nosioca javnih funkcija (bračni i vanbračni partner, dijete, majka, otac, usvojilac i usvojenik nosioca javne funkcije).

˝Svi nosioci javnih funkcija na koje se Zakon odnosi obavezni su da dostave Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona podatke o imovini radi unosa u Registar podataka o imovini. U skladu sa članom 29. Zakona, zatečeni nosioci javnih funkcija u trenutku stupanja na snagu Zakona, obavezni su da prijave imovinu i poklone u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 06.03.2022. godine˝, saopšteno je.

Radio Bet / Izvor: Tip.ba

Komentari

komentara

Written by Urednik

Author: Milton Mccoy